Domene .si lahko kupijo vse slovenske pravne ali fizične osebe,
ki lahko izvedejo naslednje aktivnosti nad posameznimi domenami:

registracija nove domene
podaljšanje obstoječih domen
prenos domene na drugega nosilca
sprememba registrarja

Za vsako od navedenih aktivnosti se zaračuna znesek 15 EUR brez DDV.

Naročilo: registrar@infonetmedia.si

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

datum vpisa subjekta v sodni register: 13.08.2001
matična številka: 1639838000
davčna številka: SI41714415
naziv podjetja: INFONET MEDIA, radijska produkcija, d.o.o.
skrajšan naziv: INFONET MEDIA d.o.o.
sedež: LJUBLJANA
poslovni naslov: STEGNE 11B, 1000 LJUBLJANA

Telefon: 01 242 56 30
Email: info@infonetmedia.si